Oficiální stránky Rašovic
e-mailNapsat mail autorovi

Aktualizace: 28.04.2009
Spuštěno: 01.09.2005

Autor stránek neručí za aktuálnost informací zde uvedených.

Dopravní spojení

Autobusová linka přes Rašovice

V dolní části Rašovic zastavuje autobusová linka číslo 240011.

Linka jezdí od neděle 3. září 2006 nově i o víkendu a ve svátky.

Trasa (vybrané zastávky):

Kutná Hora, aut.st. – Miskovice – Vidice – Onomyšl – Rašovice – Uhl. Janovice, nám. – Petrovice II, Losiny

Její spoje jsou už nějaký pátek stejné, pomineme-li zavedení rádoby integrovaného systému Kutnohorska 17. července 2005. Provozovatelem je po privatizaci ČSAD Kutná Hora s. p. soukromá firma Veolia Transport Východní Čechy a.s., která se však vůbec nezajímá o problémy ve veřejné dopravě na Kutnohorsku. Prostě jak se jezdilo před patnácti lety, tak se jezdí dodnes a hotovo. Nic se nevylepšuje, ostatně jak je tomu stále ještě zvykem na mnoha místech republiky mimo velká města. Přesto všechno zde uvádím přehledný výňatek z jízdního řádu, linky číslo 240011 (označení IDS KH je F11). V jízdním řádu jsou však pro přehlednost obsaženy pouze spoje jedoucí přes zastávku Rašovice. Důvodem je totiž dávný tzv. česanský zvyk, že všechny linky jedou všude. Krásnou ukázkou je právě okolí Uhlířských Janovic.

SOR C9.5Karosa C934

Pracovní dny:

5.45 10.00 14.50 17.40 KUTNÁ HORA, AUT. ST. 5.05 9.10 13.15
5.48 10.02 14.52 17.42 Kutná Hora, centrum 5.04 9.07 13.13
5.50 10.04 14.54 17.44 Kutná Hora, poliklinika 5.02 9.05 13.12
5.52 10.08 14.57 17.48 Miskovice, Přítoky 5.00 9.03 13.08
5.55 10.12 15.00 17.52 Miskovice 4.58 9.00 13.02
5.58 10.14 15.04 17.54 Miskovice, Mezholezy 4.53 8.56 13.00
6.00 10.16 15.06 17.56 Suchdol, Vysoká 4.51 8.55 12.58
6.02 10.19 15.09 17.59 Vidice, Karlov 4.48 8.52 12.54
6.04 10.22 15.12 18.02 Vidice, Tuchotice, rozc. 4.45 8.49 12.52
6.05 10.26 15.14 18.04 Vidice 4.41 8.45 12.49
6.08 10.30 15.17 18.08 Košice, rozcestí 4.36 8.39 12.45
6.10 10.33 15.19 18.11 ONOMYŠL 4.33 8.36 12.42 15.55
6.12 10.35 15.21 18.13 Onomyšl, rozc. Křečovice 4.31 8.35 12.40 15.52
6.15 10.37 15.23 18.16 Rašovice, Mančice 4.29 8.33 12.38 15.48
6.18 10.39 15.25 18.18 Rašovice, Netušil 4.27 8.31 12.36 15.46
6.20 10.41 15.27 18.20 Rašovice 4.25 8.29 12.34 15.45
6.25 10.45 15.35 18.25 UHL. JANOVICE, NÁM. 4.20 8.25 12.30 15.40

Soboty, neděle a svátky:

13.30 15.30 KUTNÁ HORA, AUT. ST. 13.25 15.25
13.32 15.32 Kutná Hora, centrum 13.22 15.22
13.34 15.34 Kutná Hora, poliklinika 13.20 15.20
13.38 15.38 Miskovice, Přítoky 13.18 15.18
13.42 15.42 Miskovice 13.15 15.15
13.44 15.44 Miskovice, Mezholezy 13.11 15.11
13.46 15.46 Suchdol, Vysoká 13.09 15.09
13.49 15.49 Vidice, Karlov 13.07 15.07
13.52 15.52 Vidice, Tuchotice, rozc. 13.05 15.05
13.56 15.56 Vidice 13.04 15.04
14.00 16.00 Košice, rozcestí 12.58 14.58
14.03 16.03 ONOMYŠL 12.56 14.56
14.05 16.05 Onomyšl, rozc. Křečovice 12.55 14.55
14.07 16.07 Rašovice, Mančice 12.53 14.53
14.09 15.09 Rašovice, Netušil 12.51 14.51
14.11 16.11 Rašovice 12.49 14.49
14.15 16.15 UHL. JANOVICE, NÁM. 12.45 14.45

Poznámky k jízdnímu řádu:

Ve dnech školního vyučování jezdí navíc vložený školní spoj jedoucí v 7.15 z Nepoměřic přes Košice, Onomyšl, Mančice, Netušil a Rašovice (7.33) do Uhlířských Janovic (příjezd 7.40). Tento spoj nejede od 1.7. do 31.8. a od 29.10. do 30.10.

Spoj jedoucí v 5.45 z Kutné Hory (pracovní dny) pokračuje z Uhlířských Janovic přes Mitrov, Kochánov, Nové Nespeřice a Boštice do Losin (příjezd 6.45). V opačném směru jede z Losin spoj odjíždějící v 12.30 z Uhlířských Janovic (odjezd z Losin v 12.05).

Upozorňuji že spoj jedoucí v 15.40 z Uhlířských Janovic (pracovní dny), končí v zastávce Onomyšl, tzn. že nepokračuje dále do Kutné Hory. Znamená to, že z Rašovic do Kutné Hory jede poslední autobus už v 12.34!

Upozornění:

Jelikož se ve vesnických oblastech o dopravu nikdo nezajímá jezdí se často mimo jízdní řád. Řidiči ale vyrážejí ze své konečné (v našem případě Uhl. Janovice resp. Kutná Hora) v platný čas odjezdu, avšak celou trasu jedou tak „jak to jede“. Znamená to, že např. spoj jedoucí v 15.27 z Rašovic do Uhl. Janovic, může být v Rašovicích o deset minut dříve, protože to řidič tak stihnul.

Rašovickou autobusovou linku zajišťuje provozovna Čáslav (telefon 327 315 070). Sídlo společnosti Veolia Transport Východní Čechy a.s. je na adrese: Na ostrově 177, 537 01, Chrudim.

Nahoru

Integrovaný dopravní systém v okrese Kutná Hora

S platností od 17. července 2005 vstupuje do provozu další nový integrovaný dopravní systém (dále jen IDS) ve Středočeském kraji. Tento výtvor má na svědomí stále velmi špatná dopravní politika Krajského úřadu, kde sedí "odpůrci" kvalitní Pražské integrované dopravy (dále jen PID), kteří krom rivality i z mnoha dalších důvodů (ve vztahu s Prahou obecně), chtějí její rozvoj za každou cenu zbrzdit, ne-li zastavit, což se jim bohužel aktuálně daří.

Jaké má IDS KH pozitivní vlastnosti?

 1. Od 1. září 2005 začíná provoz nové městské hromadné dopravy v Čáslavi.
 2. Všechny spoje zajišťované firmou Veolia Transport Východní Čechy a.s. na území bývalého okresu Kutná Hora mají jednotný tarif podle stanovených zón, včetně obou systémů MHD (v Kutné Hoře a v Čáslavi).
 3. Jízdné je v každé zóně stejné, přejetím hranice mezi zónami se jednotně zvyšuje.
 4. Jízdenky vydané v systému IDS KH jsou přestupní, avšak po dobu své časové platnosti.
 5. Cena jízdného může být uhrazena za výhodnější cenu pomocí čipové karty.

Jaké má IDS KH negativní vlastnosti?

Zamezí rozvoji PID v Kutnohorském směru, což znamená následující.

 1. Jízdní řády, přestupní vazby, tarif apod. budou stále stejné, neměněné, tzn. stále stejně strašné.
 2. Důchodci budou muset platit normální občanské jízdné jako dospělý člověk.
 3. Nebude stále jednotný tarif na území Středočeského kraje.
 4. Fakticky se nejedná vůbec o IDS, protože zahrnuje pouze autobusy jedné společnosti.
 5. Fakticky znamená zavedení rádoby IDS jen změnu tarifu (resp. zdražení).
 6. Spoje, vozový park, zastávky, propagace atd. – vše bude nadále stejné.

Integrace znamená sjednocení, v tomto případě se ale nic nesjednotilo, jen zamezilo rozvoj kvalitní PID.

Karosa C734SOR B10.5

Ceník obyčejného jednotlivého jízdného (platba v hotovosti):

Počet zón 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cena (v Kč) 10 14 20 26 32 38 44 50 56 62
Časová platnost (v min.) 45 60 60 90 90 120 120 120 120 120

Mapa zón v okrese Kutná Hora je k nahlédnutí v propagačním letáku o IDS KH, viz sekci Soubory ke stažení.

Zlevněné jízdné:

 1. Děti ve věku od 6 do 15 let se přepravují za 50% obyčejného jízdného.
 2. Žáci nebo studenti ve věku od 15 do 26 let s průkazem o studiu se přepravují za 75% obyčejného jízdného.
 3. Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P se přepravují za 25% obyčejného jízdného.

Zdarma se přepravují pouze děti do 6 let, tzn. že důchodci v jakémkoliv věku (pokud nejsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P) se přepravují za 100% obyčejného jízdného.

Městská doprava v Kutné Hoře:

Linka Trasa
1 Malín – Poliklinika
2 Celnice – Poliklinika
3 Kaňk – Poliklinika
4 Celnice – Hlízov
5 Celnice – Autobusové nádraží
6 Hlavní nádraží – Chrám sv. Barbory

Nahoru

Pražská integrovaná doprava

Do Uhlířských Janovic už téměř zavítali dlouho žádané autobusy integrované do jediného opravdového IDS na území Středočeského kraje, tedy Pražské integrované dopravy (dále jen PID). Od 1. července 2005, se zdražením pražské městské dopravy, se plánovalo zřízení dalšího už šestého pásma PID, do kterého by tak zapadly rovnou Uhlířské Janovice a Kutná Hora (včetně obcí na obou příjezdových silnicích – tj. Úžice, Staňkovice a Miskovice). Jenomže pražský magistrát bezohledně naplánoval zdražení jízdenek PID včetně pásmových, které by tak nabraly neuvěřitelných výší. Středočeský kraj samozřejmě okamžitě oponoval, že Praha nemůže rozhodovat o cenách jízdného na jeho území, a tak se na poslední chvíli zdražila veřejná doprava pouze na území hlavního města. Nicméně mezi politiky zůstalo napětí a nepřátelství, tudíž Středočeský kraj nepovolil „dointegrovat“ linky PID číslo 381 a 387 až do přirozených přepravních cílů, tj. Kutné Hory a Uhlířských Janovic. Stále tak vídáme při odjezdu z autobusové konečné Háje směrové nápisy na autobusech jako „Horní Kruty, Újezdec“ nebo „Suchdol“. Nicméně je to naštěstí již nepodstatný úsek, kde platí stále kilometrový tarif, který si stanoví sám dopravce, v tomto případě jedna z mála solidních společností, tedy ČSAD Polkost s.r.o. Díky snaze ROPIDu (Regionálního organizátora PID) můžeme dnes říci, že do zmíněných dvou měst už PID zasáhla, jelikož je nabídka spojů na obou linkách mnohem větší, spolehlivější a přehlednější než v časech linek ČSAD. Nedokončená integrace znamená cenově pro cestující pouze „důchodcovské jízdné“ 14 korun, protože jedou zdarma jen do zastávky Horní Kruty, Újezdec, kde končí integrace do systému PID. Až bude „dointegrováno“ (jestli vůbec), tak budou cestující nad 70 let jezdit zdarma v celé trase obou linek a ostatní cestující budou mít cestu o 7 korun levnější a bude jim stačit pouze jeden lístek z Janovic, až např. na Václavské náměstí v Praze.

Linka 387:

Linka 387 jezdí v trase Praha – Uhlířské Janovice. V Praze je ukončena u konečné stanice metra trasy C Háje.

Trasa linky PID číslo 387:

Praha, Háje – Praha, Sídliště Petrovice – Praha, Nové náměstí – Říčany, k žel. st. – Mukařov – Louňovice, Na Hrázi I – Vyžlovka – Kozojedy, rozc. – Kostelec n.Č.l., nám. – Nučice – Výžerky – Úžice, Benátky – Staňkovice – Uhl. Janovice, nám.

Karosa C734Karosa C954E

Výňatek z jízdního řádu linky PID číslo 387:

Uvádím pouze vybrané důležité zastávky a pouze spoje jedoucí až do Uhlířských Janovic.

Pracovní dny:

HÁJE 7.30 11.00 13.15 14.15 15.15 16.15 17.30 19.30
Sídliště Petrovice 7.35 11.05 13.20 14.20 15.20 16.20 17.35 19.35
Nové náměstí 7.41 11.11 13.26 14.26 15.26 16.26 17.41 19.41
Říčany, k železniční stanici 7.51 11.21 13.36 14.36 15.36 16.36 17.51 19.51
Mukařov 7.59 11.29 13.44 14.44 15.44 16.44 17.59 19.59
Louňovice, Na Hrázi I 8.01 11.31 13.46 14.46 15.46 16.46 18.01 20.01
Vyžlovka 8.04 11.34 13.49 14.49 15.49 16.49 18.04 20.04
Kozojedy, rozcestí 8.07 11.37 13.42 14.42 15.42 16.42 18.07 20.07
Kostelec nad Čer. lesy, nám. 8.15 11.45 14.00 15.00 16.00 17.00 18.15 20.15
Nučice 8.25 11.55 14.10 15.10 16.10 17.10 18.25 20.25
Výžerky 8.27 11.57 14.12 15.12 16.12 17.12 18.27 20.27
Úžice, Benátky 8.35 12.05 14.20 15.20 16.20 17.20 18.35 20.35
Staňkovice 8.47 12.17 14.32 15.32 16.32 17.32 18.47 20.47
UHLÍŘSKÉ JANOVICE, NÁM. 8.50 12.20 14.35 15.35 16.35 17.35 18.50 20.50
UHLÍŘSKÉ JANOVICE, NÁM. 5.00 5.30 6.25 9.40 13.10 14.55 15.55 17.05
Staňkovice 5.03 5.33 6.28 9.43 13.13 14.58 15.58 17.08
Úžice, Benátky 5.15 5.45 6.40 9.55 13.25 15.10 16.10 17.20
Výžerky 5.23 5.53 6.48 10.03 13.33 15.18 16.18 17.28
Nučice 5.25 5.55 6.50 10.05 13.35 15.20 16.20 17.30
Kostelec nad Čer. lesy, nám. 5.35 6.05 7.00 10.15 13.45 15.30 16.30 17.40
Kozojedy, rozcestí 5.43 6.13 7.08 10.23 13.53 15.38 16.38
Vyžlovka 5.46 6.16 7.11 10.26 13.56 15.41 16.41
Louňovice, Na hrázi I 5.49 6.19 7.14 10.29 13.59 15.44 16.44
Mukařov 5.51 6.21 7.16 10.31 14.01 15.46 16.46
Říčany, k železniční stanici 5.59 6.29 7.24 10.39 14.09 15.54 16.54
Nové náměstí 6.10 6.40 7.35 10.50 14.20 16.05 17.05
Sídliště Petrovice 6.15 6.45 7.40 10.55 14.25 16.10 17.10
HÁJE 6.20 6.50 7.45 11.00 14.30 16.15 17.15

Na spoj končící v 17.40 v zastávce Kostelec nad Černými lesy, náměstí navazuje spoj linky číslo 381 ve směru do Prahy s odjezdem v 17.45 (přijíždí ze Zásmuk).

Soboty, neděle a svátky:

6+ 6 + 6+ Provozní dny 6+ 6 + 6 +
7.30 11.00 13.00 17.00 HÁJE 7.00 13.00 17.30 19.00 19.30
7.35 11.05 13.05 17.05 Sídliště Petrovice 6.55 12.55 17.25 18.55 19.25
7.41 11.11 13.11 17.11 Nové náměstí 6.50 12.50 17.20 18.50 19.20
7.51 11.21 13.21 17.21 Říčany, k žel. st. 6.39 12.39 17.09 18.39 19.09
7.59 11.29 13.29 17.29 Mukařov 6.31 12.31 17.01 18.31 19.01
8.01 11.31 13.31 17.31 Louňovice, Na h. I 6.29 12.29 16.59 18.29 18.59
8.04 11.34 13.34 17.34 Vyžlovka 6.26 12.26 16.56 18.26 18.56
8.07 11.37 13.37 17.37 Kozojedy, rozcestí 6.23 12.23 16.53 18.23 18.53
8.15 11.45 13.45 17.45 Kostelec n.Č.l., n. 6.15 12.15 16.45 18.15 18.45
8.25 11.55 13.55 17.55 Nučice 6.05 12.05 16.35 18.05 18.35
8.27 11.57 13.57 17.57 Výžerky 6.03 12.03 16.33 18.03 18.33
8.35 12.05 14.05 18.05 Úžice, Benátky 5.55 11.55 16.25 17.55 18.25
8.47 12.17 14.17 18.17 Staňkovice 5.43 11.43 16.13 17.43 18.13
8.50 12.20 14.20 18.20 UHL. JANOVICE, N. 5.40 11.40 16.10 17.40 18.10

Vysvětlivky: 6 jede v sobotu, pokud není svátek; + jede v neděli a ve svátky

Ceník přepravy Praha, Háje – Uhlířské Janovice, náměstí:

 1. S platným kuponem PID, nebo jízdenkou označenou v rámci časové platnosti, platnými na území Prahy:
  1. Děti od 6 do 15 let: 23 korun.
  2. Studenti a dospělí od 15 do 70 let: 46 korun.
  3. Důchodci od 70 let: 13 korun (v úseku plné integrace jezdí zdarma).
  4. Děti do 6 let: zdarma.
 2. Bez kuponu:
  1. Děti od 6 do 15 let: 29 korun.
  2. Studenti a dospělí od 15 do 70 let: 58 korun.
  3. Důchodci od 70 let: 13 korun (v úseku plné integrace jezdí zdarma)
  4. Děti do 6 let: zdarma.

Doporučení pro využití pásmových jízdenek PID:

Při použití MHD v Praze lze využít pouze jednu jízdenku na celý úsek v PID (tedy už/až z/do zastávky Horní Kruty, Újezdec). Při cestě z Prahy doporučuji jízdenku zakoupit v prodejních automatech umístěných ve všech stanicích metra a i u vybraných zastávek tramvají a autobusů MHD. Jízdenka stojí pro děti od 6 do 15 let 28 korun, pro dospělé do 70 let 56 korun. Jízdenku je nutno okamžitě po nástupu do vozidla PID označit. Označenou jízdenku je nutno ukázat při nástupu do autobusu linky 387 na Hájích, popř. na jiné zastávce linky 387 na území Prahy, řidiči a zaplatit zbylých 14 korun (děti do 15 let 7 korun) na „česanský“ úsek Horní Kruty, Újezdec – Uhlířské Janovice. Ušetří se tak 14 korun.

Přestupní vazby linky 387 s Rašovickým autobusem v Uhlířských Janovicích:

Pracovní dny: Při cestě do Prahy navazuje autobus 387 do Prahy v Uhlířských Janovicích pouze na spoje v 6.20 a 15.27 z Rašovic. V opačném směru navazují autobusy do Rašovic na spoje linky 387 s odjezdem z Hájů v 11.00 a 14.15.

Soboty: Při cestě do Prahy nejsou návaznosti. Při cestě z Prahy navazuje spoj v 12.45 z Uhlířských Janovic do Rašovic na spoj v 11.00 z Hájů.

Neděle: Při cestě do Prahy navazuje v 16.15 linka 387 z Uhlířských Janovic do Prahy na spoj v 16.11 z Rašovic. Při cestě z Prahy navazuje na spoj v 13.00 z Hájů spoj v 14.45 z Uhlířských Janovic do Rašovic.

Nahoru

Železniční stanice Uhlířské Janovice

V Uhlířských Janovicích se též nachází železniční stanice. Zastavují zde vlaky na trati číslo 014 jedoucí v trase Kolín – Bečváry – Uhlířské Janovice – Ledečko. Provozuje jí společnost České dráhy a.s. Jízdní řád je ke stažení v další sekci.

Nahoru

Soubory ke stažení

Nahoru

Odkazy

PIDServis dopravní servis Pražské integrované dopravy
IDOS celostátní jízdní řády vlaků, autobusů a MHD
Connex oficiální stránky dopravce Connex
ROPID oficiální stránky ROPIDu
ČSAD Polkost oficiální stránky dopravce ČSAD Polkost s.r.o.
Informace o MHD bohaté informační stránky o různých MHD v republice
OAD Kolín oficiální stránky dopravce OAD Kolín s.r.o.
České dráhy oficiální stránky Českých drah
Mapy.cz mapy

Nahoru


Copyright © 2005–2014 voj-tech