Oficiální stránky Rašovic
e-mailNapsat mail autorovi

Aktualizace: 28.04.2009
Spuštěno: 01.09.2005

Autor stránek neručí za aktuálnost informací zde uvedených.

Kutnohorsko

Kutnohorsko je kraj s typicky českým vzezřením, s relativně zachovalou přírodní krajinou. Kutná Hora se nachází zhruba 80 km východně od Prahy. Za zmínku stojí ještě malé městečko Uhlířské Janovice, které byste našli 20 km jihozápadně od Kutné Hory. Nedaleko Uhlířských Janovic se nachází právě vesnička jménem Rašovice.

Označení pahorkatina nám napovídá, že když už narazíme na nějakou horu, půjde spíš o nějaký vrch, který má nejvýše 600 m n. m. V bezprostřední blízkosti Kutné Hory se lesy vyskytují zřídka, avšak jižněji je tomu naopak. Lesy se všemi svými zákoutími, které mohou nabídnout i bohaté houbařské zázemí, jsou zde zárukou atraktivních turistických cílů.

Kutná Hora

Bylo založeno ve 13. století při dolech na stříbrnou rudu. Největší rozkvět na začátku 14. stol., po 300 let se zde těžilo a razila dobrá mince. Za husitských válek bylo město na straně císaře Zikmunda. Vzpoury horníků a laciné stříbro z Ameriky zapříčinily úpadek města. Těžko se vzpamatovávalo a teprve 2. pol. 19. stol. znamená větší rozmach. Růst průmyslu přinášel i četné boje za práva pracujících. Roku 1850 zde Havlíček vydával časopis „Slovan“. Později bylo město svědkem četných bouří, např. generální stávky v roce 1905 nebo 20. 10. 1919, kdy donutili hladoví dělníci okresního hejtmana k abdikaci. V místnostech na Kocandě se okresní organizace KSČ za přítomnosti Klementa Gottwalda připravovala na přechod do ilegality a již v červenci 1939 byl na Královské haldě založen ilegální OV KSČ, který vydával časopis „Úder“.

Město je památkovou rezervací. Sv. Barbora je gotická katedrála, založena na konci 14. stol. jako symbol městské moci. Bývalá jezuitská kolej je mohutná raně barokní stavba z let 1667-1700 s galerií barokních sousoší. Dále v Kutné Hoře najdeme hrádek, původní patricijský dům, ke konci 15. stol. přebudován na gotický hradní palác, restaurovaný pro muzeum v letech 1953-1961, Sv. Jakuba, stavbu vrcholné gotiky ze 14. stol., s věží 82 m vysokou, vlašský dvůr založen kolem roku 1300 jako mincovna, kostel Na Náměti, stavbu vrcholné gotiky ze 14. stol., hrob malíře Petra Brandla, voršilský klášter, stavbu vrcholného baroka z let 1733-1743, která zůstala nedokončena, kamennou kašnu, dílo pozdní gotiky nese datum 1495, Kamenný dům, sídlo patricijské rodiny přestavěné v letech 1487-1515, ukazuje bohatství kutnohorských měšťanů, pomník Rudé armádě od J. Nešpory z roku 1950 nebo Tylův památník z roku 1956.

Uhlířské Janovice

V okolních lesích se v milířích pálilo dřevěné uhlí a proto tento přídomek obce založené ve 13. stol., kdy zde byla již tvrz. Od roku 1540 byly městečkem a od roku 1739 městem. V 19. stol. zde bylo značně rozšířeno hrnčířství s rázovitou výzdobou. Děkanství z roku 1763, jednopatrové s barevnou omítkou a mansardovou střechou. Ozdobný portál z nučického pískovce byl obnoven roku 1958. Na náměstí se tyčí kostel sv. Aloise dokončený v letech 1794-1795 Aloisem z Lichtenštejna, je výjimečně orientován k severu. Pozdně barokní jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem se sakristií s hranolovou jednopatrovou věží, která má portál datovaný roku 1794 a cibulovitou střechu. Na hřbitově vzácný kostelík sv. Jiljí, původně pozdně románský s lodí z konce 13. stol. a gotickým presbytářem ze 14. stol. Roku 1904 vyhořel a byl puristicky obnoven v letech 1908-1909. Je to jednolodní stavba z lomového kamene s detaily z červeného pískovce. Polygonálně ukončený presbytář s opěráky je křížově sklenut. Na severní straně původní románské okénko. Roku 1895 byly uvnitř odkryty nástěnné malby z 2. pol. 14. stol. s biblickými motivy. Při cestě k Vavřinci socha Panny Marie z roku 1773.

Bitva u Malešova

Malešov je vesnice v blízkosti Kutné Hory, a tak se podívejme na pár zajímavostí o této bitvě. Ke konci svého života se stal již slepý Žižka nesmiřitelným vůči všem, které považoval za nepřítele kalicha a nemilosrdně vůči nim vystupoval. Na začátku června roku 1424 vypálil několik měst na severu Čech a tím způsobil, že se proti němu spojila katolická a kališnická šlechta s Pražany. Žižka byl spojeným vojskem obležen v Kostelci nad Labem, ale za pomocí pánů z Poděbrad se mu podařilo z města vyklouznout a rychle prchal do východních Čech pronásledován spojeným vojskem. Slepý velitel, jehož zástupcem byl Roháč ze Siona, nalezl 7. června vhodné místo na kopci Dubině (335 m) jižně od Malešova. Tam využil terénu, opevnil se a na útočící pěchotu pustil z vrchu vozy naložené kameny a zmatené pěšáky střelbou a útokem lehké jízdy rozprášil. Padlo zde 1400 nepřátel a mnoho z nich šlechticů, mezi nimiž byl i Ondřej z Dubé, Žižkův zeť. Žižka tohoto vítězství využil k dobytí Kutné Hory, čímž získal další zdroj příjmů, který dříve využívali Pražané.

Mapka

Mapka

Měřítko: 1 | 2 | 3


Copyright © 2005–2014 voj-tech